2003
Program med opvisning af Attraptyrolerne fra Struer i Beverstedt, Østrig.
Attrap Tyrolerne Struer
Lav din egen hjemmeside med mono.net